MUSIKALISKT BERÄTTANDE

En Huppe-gupp-täcktsFärd i Robert Brobergs värld

En föreställning om Robert Broberg

I en Huppe-gupp-täcktsfärd i Robban Brobergs värld bjuder JH – Janne Holmbom in till en
musikalisk berättelse om artisten och konstnären Robert Zero Karl-Oskar Broberg.
Med hans sånger och infall och min berättelse om honom försöker vi fylla hela duken med palettens alla färger. Både i ord och toner.